Vicon GEOspread® - Intelligent strooien

De RO-M GEOspread en de RO-EDW GEOspread strooien in secties van slechts 2m. Met een maximum van 14 secties (RO-M GEOspread) en 24 secties (RO-EDW GEOspread) en de mogelijkheid om over het midden heen te strooien, behoort onnodig overlap tot het verleden.

De secties worden aangestuurd door het uitstroompunt van de strooischijven en de gift per minuut te veranderen. Doordat de schijfsnelheid van beide schijven niet wordt aangepast, blijft het strooibeeld constant en kunnen secties snel worden in- en uitgeschakeld. 

De 4 weegcellen en unieke referentiesensor van de RO-M GEOspread en RO-EDW GEOspread zorgen voor een perfecte weging van de strooier en is een afdraaiproef vooraf niet nodig. 

Het totale voordeel van de GEOspread, gecombineerd met snelheidafhankelijk strooien en GEOpoint kopakker management kan oplopen tot maar liefst 15%. Dit voordeel kan worden behaald uit het besparen van kunstmest en betere opbrengsten, dankzij het voorkomen van onnodig overlap.