Vicon RotaFlow RO-EDW

RO-EDW High Tech weegstrooier

High Tech weegstrooier met hoge capaciteit

De Vicon RO-EDW is de grootste weegstrooier uit de RO-serie. De unieke referentiesensor en de 4x 5-tons weegcellen zorgen voor een automatisch kalibratie en perfecte weging, zelfs bij sterk hobbelige omstandigheden. De ideale strooier voor bijvoorbeeld strooien tijdens de vorstperiode. Met (D)GPS is het mogelijk om twee secties automatisch aan te sturen in combinatie met GEOPOINT. Dit geeft een automatisch kopakkerpositie met open/dicht. Hierdoor ontstaat er een besparing op kunstmest en betere opbrengsten i.v.m. een verminderde overlap.

De Vicon RO-EDW is ISOBUS aangestuurd via de IsoMatch Tellus Pro of Tellus GO terminal. Daarnaast kan de strooier uiteraard worden aangestuurd via het ISOBUS scherm in de trekker.

De Voordelen:

 • RotaFlow strooisysteem
 • Volledig automatisch weegsysteem met unieke referentiesensor
 • 4 x 5-tons weegsensoren
 • FlowPilot voor snelle en eenvoudige instelling
 • ISOBUS 11783 voor optimaal bedieningscomfort
 • Mogelijk in combinatie met IsoMatch GEOCONTROL
 • Strooien tot 54 m. 

Technische Gegevens

RO-EDW ROEDW1500 ROEDW2150 ROEDW2800 ROEDW3450
Kuipinhoud (l) 1500 2150 2800 3450
Vulhoogte (cm) 110 129 148 167
Breedte (cm) 275 275 275 275
Vulbreedte (cm) 269 269 269 269
Leeg gewicht (kg) 665 695 725 755
Werkbreedte (cm) 10 - 45 (54)* 10 - 45 (54)* 10 - 45 (54)* 10 - 45 (54)*
Afgifte (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320
         
RO-EDW ROEDW1875 ROEDW2550 ROEDW3225 ROEDW3900
Kuipinhoud (l) 1875 2550 3225 3900
Vulhoogte (cm) 120 139 158 177
Breedte (cm) 295 295 295 295
Vulbreedte (cm) 284 284 284 284
Leeg gewicht (kg) 705 735 765 795
Werkbreedte (cm) 10 - 45 (54)* 10 - 45 (54)* 10 - 45 (54)* 10 - 45 (54)*
Afgifte (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320
*afhankelijk van type kunstmest en schoepen        

RotaFlow Strooisysteem

 • Geen beschadiging, geen verpulvering, geen stof: een centraal uitstroompunt, gelijkmatige versnelling en middelpuntvliegende kracht zorgen ervoor, dat de kunstmest de snelheid van de strooischijf krijgt voordat het de schoepen bereikt. 
 • Nauwkeurig strooibeeld: Grote schijven met 8 schoepen maken een strooibeeld mogelijk van 9 tot 45 meter. Het strooibeeld met dubbele overlap zorgt voor een nauwkeurige kunstmestverdeling.
 • Geringe windgevoeligheid: Vlakke schijven en een horizontaal strooibeeld.
 • Gelijkmatige verdeling: Acht schoepen per schijf zorgen voor een gelijkmatige verdeling en een dubbele overlap. 
 • Nauwkeurig strooibeeld in elke situatie: In plaats van direct op de schijf te vallen en door schoepen te worden weggeslagen, worden de kunstmestkorrels via de uitstroomopening naar de schoepen geleid. Het afgiftepunt blijft daardoor gelijk. 

Weegsysteem

 • Continue dynamische calibratie met een zeer hoog communicatie signaal
 • Vicons unieke referentiesensor: Alle negatieve invloeden worden automatisch gecorrigeerd. The Vicon referentiesensor geeft een absolute nauwkeurigheid, want elke kilo telt!
 • Weegcellen in combinatie met een unieke referentiesensor:

         - Continue calibratie
         - Automatische correctie op hellingen
         - Automatische correctie bij piekbelastingen, bijvoorbeeld bij ongelijk land en moeilijk begaanbare spuitpaden
         - Automatisch snelheids gerelateerd doseersysteem
         - Er is geen calibratie nodig voorafgaand aan het strooien

 • Hoge nauwkeurigheid onder alle omstandigheden. Bespaar kosten en verhoog kwaliteit: eenvoudig maar effectief strooien! 

FlowPilot: Gemakkelijke instelling voor elke kunstmest

 • Het compacte FlowPilot “dashboard” op beide schijven heeft het nauwkeurig instellen van de doseerhoeveelheid aanzienlijk nauwkeuriger gemaakt.
 • Vicon beschikt over haar eigen strooiertesthal, waar dag in dag uit kunstmest wordt getest.
 • Altijd de meest recente testresultatenbeschikbaar via: www.viconspreadingcharts.com ofhttp://vicontab.mobi. De Spreading Charts zijn nu ook beschikbaar in de App Store of Google Play Store als applicatie.
 • De sleutel tot nauwkeurig strooien is het goed afstemmen van kunstmestkwaliteit en liter gewicht met de strooitabellen. De RotaFlow 6 sterren-checklist helpt u om steeds nauwkeurig te strooien in alle omstandigheden.

  1. Selecteer kunstmestsoort
  2. Bepaal korrelgrootte en verdeling 
  3. Bepaal het litergewicht
  4. Selecteer de strooitabel
  5. Kies de gewenste instellingen
  6. Stel de RotaFlow FlowPilot in

Kantstrooien EDW GEOSPREAD

 • De TrimFlow is bedoeld om vanuit het spuitspoor naar de kant toe te strooien. Door de verschillende platen worden de korrels zo afgebogen dat deze precies tot de kant gestrooid worden. Het kan voor alle verschillende kunstmest soorten correct worden afgesteld. De afstelling kan worden uitgevoerd door slechts enkele handelingen uit te voeren. De bediening is hydraulisch vanaf de trekker. De TrimFlow is ook leverbaar op de ROM. Op de RO-XL, EDW en EDW GEOSPREAD is een TrimFlow aan de linkerzijde van het werktuig ook mogelijk. 
 • De hydraulische kantstrooiplaat is bedoeld voor strooien vanaf de kant richting het veld. De kantstrooiplaat kan vanaf de trekkerstoel hydraulisch in werking worden gesteld. De kantstrooiplaat kan worden ingesteld in een zogenaamde opbrengst- of milieustand. 
 • De Border Spreading Indicator (BSI), is een handig kastje die aangeeft welke kantschudvoorziening in werking is. 

ISOBUS control

 • ISOBUS intelligence: Standaard op onze weegstrooiers 
  De weegstrooiers zijn ISOBUS compatibel van de trekker tot de strooier en van de strooier naar de trekker. Naast de ISOBUS trekkerterminal kan de strooier ook worden bediend met een Kverneland Group Terminal, zoals de IsoMatch Tellus of de Focus II. Gemakkelijk plug en play! 
 • IsoMatch Tellus GO:
  De IsoMatch Tellus GO is een universele ISOBUS terminal. De multifunctionele terminal is ontwikkeld voor snelle en simpele controle van ISOBUS werktuigen en geeft de gebruiker een klant specifieke ervaring voor een efficiënte werking van werktuigen en taken.
 • IsoMatch Tellus terminal:
  IsoMatch Tellus is de eerste terminal die de mogelijkheid heeft om 2 ISOBUS-applicaties onafhankelijk van elkaar op één scherm weer te geven. Hierdoor is de directe besturing van 2 werktuigen tegelijkertijd mogelijk, of continue observatie van een cameraweergave zonder van scherm te wisselen. De IsoMatch Tellus biedt:
  • Groot 12.1" kleuren touch screen
  • Camera ingang
  • 4x USB 2.0 aansluiting
  • ISOBUS stopknop
  • Goed in de hand liggende rubberen grip
  • RS-232 aansluiting voor GPS-ontvangers of andere externe gegevens bronnen

 Voor meer informatie over de IsoMatch en het iM FARMING concept, kijk op http://nl.kvernelandgroup.com/Merken-en-Producten/iM-FARMING 

IsoMatch GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL is een applicatie van Kverneland Group. Deze additionele software module is weer een volgende stap in de ontwikkeling van ISOBUS. Met GEOCONTROL bent u als agrariër in staat om op termijn easy, smart en efficiënt te kunnen werken. IsoMatch GEOCONTROL heeft de volgende functionaliteiten:

 • Sectie controle: Automatisch in- en uitschakelen van secties. 
 • Variabele hoeveelheidscontrole: Automatische aanpassing van de zaai-, strooi- of spuitdosering op basis van slimme sensortechnologie. 
 • Documentatie: Eenvoudige uitwisseling van informatie tussen bedrijfsmanagementsysteem en IsoMatch GEOCONTROL. 
 • Stuurhulp: De stuurhulp stelt u in staat om precies de voorgeschreven richting en positie te volgen aan de hand van veldlijnen (in combinatie met de IsoMatch InLine light bar). Kopakker controle; maken van een kopakker grens en kopakker begeleidingslijnen. Flexibele grensopname; opnemen van de grens van een gebied zonder aangekoppeld werktuig. Stuurhulp voor al uw machines; ook losstaand kan deze set dienen om met bijvoorbeeld een maaier of cultivator precies en snel te werken.

IsoMatch GEOCONTROL - De Voordelen

 • Gemak en comfort voor de gebruiker, omdat je niet handmatig in- en uit hoeft te schakelen of de gifthoeveelheid hoeft aan te passen. Je kunt je 100% richten op het rijden op het land. 
 • Efficiënter werken en het voorkomen van overlap scheelt 5-10% aan bijvoorbeeld bemesting, zaaizaad en spuitmiddelen. De gewassen groeien beter en je hebt een hogere opbrengst. 
 • Met IsoMatch GEOCONTROL wordt 's nachts werken gemakkelijk. IsoMatch GEOCONTROL verlicht de werkdruk dus aanzienlijk. 

Voor meer informatie over iM FARMING, kijk op  http://nl.kvernelandgroup.com/Merken-en-Producten/iM-FARMING 

Standaard en optionele uitrusting

 • De RO-XL/RO-EDW strooiers zijn ook leverbaar op een carrier. 
 • De RO-XL/EDW zijn standaard uitgevoerd met LED verlichting (op andere modellen optioneel).
 • Gemakkelijk monteerbare alluminium opzetranden zijn leverbaar voor het vergroten van de kuipinhoud.
 • Een gemakkelijk opklapbaar afdekzeil is optioneel leverbaar. Het afdekzeil sluit perfect af en is in één handomdraai open of dicht.
 • Hydraulisch kranenstelsel voor het links en rechts afsluiten van de schijven is optioneel leverbaar.
 • Voor een constante flow met lage giften is een fijn doseerset leverbaar. Op sommige modellen is deze standaard. 
 • Twee zwaar uitgevoerde piramide vormige zeven zijn standaard voorzien op de RO strooiers.
 • Centraal geplaatste aandrijving met het "haas/schildpad" principe voor werkbreedte verstelling.
 • Aftapset voor het leegmaken van de strooier.
 • Hydraulische aandrijving is optioneel mogelijk.

AutosetApp

AutosetApp: Altijd de meest recente strooitabellen
voor uw Vicon weegstrooier beschikbaar!

De AutosetApp is een App voor de IsoMatch Tellus Pro en IsoMatch Tellus GO ISOBUS terminal. De App integreert de strooitabellen in de terminal. Met behulp van de AutosetApp en de IsoMatch terminals, past de Vicon GEOSPREAD weegstrooier zich automatisch aan, met de gegevens die in de App zijn ingevoerd. De AutosetApp kan ook worden gebruikt in combinatie met de RO-M EW en RO-EDW, met de uitzondering dat bij deze type strooiers het uitstroompunt (letter instelling) nog handmatig moet
worden ingesteld.

De strooitabellen database, met altijd de meest recente strooitabellen, is altijd online beschikbaar. De AutosetApp kan op twee verschillende manieren verbinding maken met deze strooitabellendatabase. Wanneer er een WiFi-verbinding beschikbaar is (of u kunt een Wi-Fi hotspot creëren met een smartphone) wordt er verbinding gemaakt met de online strooitabellendatabase via de IsoMatch Wireless USB adapter. De Autosetapp checkt of er een actuelere database beschikbaar is die dan automatisch gedownload wordt.

Voor meer informatie over het iM FARMING concept, ga naar: http://vicon.nl/iM-FARMING/IsoMatch 

Kan ik u helpen?